Tải lên, chia sẻ và quản lý các tệp của bạn miễn phí.

Tải lên Đăng ký

Lưu trữ và quản lý tất cả các tệp của bạn!

Tải lên nhiều tệp cùng một lúc và giữ chúng trên trang web này. Nếu đang sử dụng FireFox hoặc Chrome, bạn có thể chỉ cần kéo và thả tệp của mình để bắt đầu tải lên.


Đăng ký »

Chia sẻ tệp của bạn với mọi người!

Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để dễ dàng chia sẻ tệp của bạn. Sử dụng mã được tạo của chúng tôi để chia sẻ trên trang web của bạn hoặc đăng trực tiếp lên Facebook hoặc Twitter.


Đăng ký »

Tải xuống nhanh chóng và tức thì!

Bạn không phải chờ đợi khi tải tập tin. Đồng thời, chúng tôi không giới hạn tốc độ tải lên cũng như tải xuống. Tất cả đều nhanh chóng và miễn phí!

Đăng ký »

An toàn và Bảo mật

Các tập tin của bạn được lưu trữ và mã hoá an toàn trên hệ thống máy chủ của chúng tôi. Đồng thời dữ liệu của bạn được sao lưu hàng ngày.

Đăng ký »

Bạn còn chờ gì nữa?

Đăng ký